Преглед на файлове

corrected error in README

pull/1/head
Vincent Truchseß преди 11 месеца
родител
ревизия
6f9d9b5807
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Целия файл

@@ -34,7 +34,7 @@ place a small start-script
```bash
#! /bin/sh

java -jar [the path to the jar-file]
java -jar [the path to the jar-file] "$@"
```
somewhere in your ```$PATH``` (e.g. ```/local/bin/saljut```) and make it executable
```


Loading…
Отказ
Запис